Spring til indhold
Hjem » Ingen kategori

Ingen kategori

Senior

  Vi prøver i seniortroppen at lave både hyggelige, seje og spændende møder, ture og tilbud, så alle kan være med på det niveau de har lyst til. Og nogle seniorer har en tjans som leder i de øvrige enheder.

  Trop

   Spejderliv er friluftsliv – og naturligvis indebærer turene overnatning i telt, shelter eller bivuak og madlavning sker for det meste over bål. Møderne indeholder en blanding af at lære og træne praktiske færdigheder, opgaver med udfordringer, fysisk lege og bevægelse, samt selvfølgelig kameratskab, sjov, og ofte rimeligt højt tempo og god energi.

   Juniorer

    Hos juniorer bruger vi patruljesystemet hvor juniorerne lærer at samarbejde om de forskellige aktiviteter og at acceptere hinandens styrker og svagheder. Gennem aktiviteterne lærer vi at sammen kan vi mere end hver for sig. Vores aktiviteter spænder over orientering med kort og kompas, GPS, kommunikation med koder og morse, mad over bål, udvikling af den enkelte – og meget meget mere…

    Ulveungerne

     Ulveungerne arbejder med grundlæggende spejderfærdigheder; f.eks. at kunne bruge en kniv, sove i telt, lave mad over bål, binde knob samt orientere sig i naturen osv. Herudover arbejder vi meget med sociale færdigheder som f.eks. lærere børnene at samarbejde, anerkende forskelligheder, styrker og svagheder osv.