Spring til indhold

Enheder

IMG-2323_just
Ulveungerne    For 1 - 3 klasse, Mandag 18:00 - 19:30
Ulveungerne arbejder med grundlæggende spejderfærdigheder; f.eks. at kunne bruge en kniv, sove i telt, lave mad over bål, binde knob samt orientere sig i naturen osv. Herudover arbejder vi meget med sociale færdigheder som f.eks. lærere børnene at samarbejde, anerkende forskelligheder,...
IMG_20210426_185238_just
Juniorer    For 4 - 5 klasse, Mandag 18:00 - 20:00
Hos juniorer bruger vi patruljesystemet hvor juniorerne lærer at samarbejde om de forskellige aktiviteter og at acceptere hinandens styrker og svagheder. Gennem aktiviteterne lærer vi at sammen kan vi mere end hver for sig. Vores aktiviteter spænder over orientering med kort...
IMG-2176_just
Trop    For 6 - 7 klasse, Mandag 18:00 - 20:00
Spejderliv er friluftsliv – og naturligvis indebærer turene overnatning i telt, shelter eller bivuak og madlavning sker for det meste over bål. Møderne indeholder en blanding af at lære og træne praktiske færdigheder, opgaver med udfordringer, fysisk lege og bevægelse, samt selvfølgelig...
IMG-1646
Senior    For 8 kl - 17 år, Mandag 18:00 - 20:00
Vi prøver i seniortroppen at lave både hyggelige, seje og spændende møder, ture og tilbud, så alle kan være med på det niveau de har lyst til. Og nogle seniorer har en tjans som leder i de øvrige enheder.